Reklamacje

Reklamację dotyczącą wady produktu najprościej złożysz:

  • wysyłając uprzednio wiadomość, wraz z opisem wady, na adres: hello@palau55.com
    (możesz dołączyć numer zamówienia lub faktury – przyspieszy to procedurę)
  • odsyłając przesyłkę na adres:  Palau55, 92-103 Łódź, ul. Brzezińska 1/3
    (możesz dołączyć do paczki wydrukowany formularz zwrotu – przyspieszy to procedurę)

Reklamacje rozpatrujemy najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia produktu.